علائم تخمک گذاری برای تشخیص زمان باروری ارزیابی علائم تخمک گذاری برای تشخیص زمان باروری دشوار نیست. حتی وقتی زنان علائم خود را بشناسند، تعجب می کنند که تا چه حد تشخیص علائم تخمک گذاری راحت است. تقریباً هر شخصی …

بیشتر بخوانید

مزایای استفاده از آمنیوسنتز یا آزمایش مایع آمنیوتیک چیست؟ آمنیوسنتز می تواند در تشخیص سندرم داون در مراحل اولیه بارداری موثر باشد. تجزیه و تحلیل این سلول ها، پزشک را قادر می سازد تا سلامت جنین را ارزیابی کند. آنها …

بیشتر بخوانید


آمنیوسنتز یا آزمایش مایع آمنیوتیک آمنیوسنتز یا آزمایش مایع آمنیوتیک، یک آزمایش تشخیصی تهاجمی قبل از تولد است که ناهنجاری های کروموزومی در جنین را تشخیص می دهد. آمنیوسنتز روشی است که در آن مایعات آمنیوتیک برای آزمایش یا درمان …

بیشتر بخوانید