ٱمیکرون در پیک ششم کودکان را درگیر می کند . عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا در بین کودکان شدت کمتری دارد اما تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش شیوع سویه بسیار مسری آن یعنی امیکرون ، خطر ابتلاء به کووید در …

بیشتر بخوانید