بیوپسی رحم درصورت تشخیص پزشک متخصص زنان ، شما می‌توانید در مراکز بهداشتی (کلینیک) با انجام بیوپسی رحم (آندومتر) ، نمونه کوچکی از بافت رحم را برای آزمایش دقیق بردارید. بافت رحم در یک آزمایشگاه پاتولوژی مجهز زیر میکروسکوپ مشاهده …

بیشتر بخوانید