.واریانت امیکرون چه علایمی در کودکان ایجاد می کند ؟ عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا در بین کودکان شدت کمتری دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش شیوع سویه بسیار مسری آن یعنی واریانت اومیکرون ، خطر ابتلاء به کووید …

بیشتر بخوانید


پیکان تیر ویروس امیکرون به سمت کودکان است . دکتر فریبا ویسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خطرات سویه امیکرون کرونا برای کودکان، اظهار کرد: با توجه به اینکه واکسیناسیون کودکان علیه کرونا در کشورمان اخیرا …

بیشتر بخوانید