رحم میوماتوز (میوم های متعدد رحمی)در خانمی که خونریزی غیر طبیعی داشتند که با موفقیت انجام شد . مطالب پیشنهادی مرتبط :  جراحی واژینال برداشت میوم و پولیپ جراحی میومکتومی عمل جراحی هیستر کتومی (خروج رحم با میوم) عمل هیسترکتومی …

بیشتر بخوانید