آیا آزمایشاتی برای بررسی احتمال زایمان زودرس وجود دارد؟ – دو آزمایش برای بررسی احتمال زایمان زودرس وجود دارد. نتیجه منفی به شما نشان می دهد نیازی به درمان ندارید. – توصیه می شود این آزمایشات برای تمام خانم های …

بیشتر بخوانید