جراحی توده ی بدخیم تخمدان توسط متخصص زنان اصفهان دکتر فهیمه ثابت جراحی توده ی بدخیم تخمدان در دختر 28 ساله،عمل موفقیت آمیزخارج کردن توده ی بدخیم تخمدان توده ی بدخیم تخمدان در دختر 28 ساله که عمل با موفقیت …

بیشتر بخوانید