جراحی کیست ۳۶ سانتی جراحی کیست ۳۶ سانتی در خانم ۹۰ ساله که با شکایت درد مراجعه کردن و خداروشکر عمل با موفقیت انجام شد بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد. عوامل ایجاد کیست تخمدان کیست‌ها کیسه‌های …

بیشتر بخوانید