واژینوپلاستی بعد از زایمان جراحی واژینوپلاستی به چند روش انجام می شود به صورت جراحی و تهاجمی یا بدون جراحی و غیر تهاجمی ما میتوانیم بعد از گذشت چند مدت اززمان زایمان طبیعی و جمع شدن بافت ناحیه ای واژن …

بیشتر بخوانید