خطرات و تأثیرات احتمالی عفونت بر جنین همانطور متخصص زنان اصفهان گفتند عفونت از عارضه‌های شایع بارداری است. اگر عفونت‌های ایجاد شده در بارداری به موقع درمان شوند، خطری مادر و جنین را تهدید نخواهد کرد. اما ممکن است در …

بیشتر بخوانید