جراحی ادنومیوز جراحی ادنومیوز در دختر خانم ۴۰ ساله که از خونریزی های شدید و مداوم شکایت داشت،رحم حفظ شد بیماری‌ آدنومیوز یعنی رشد سلول‌های بافت داخلی رحم‌ در دیواره عضلانی رحم. این باعث ضخیم شدن دیواره‌های رحم و طولانی‌تر …

بیشتر بخوانید