آیا استفاده از دستگاه فتوکپی در بارداری خطر دارد؟ استفاده از دستگاه فتوکپی در بارداری بی‌خطر است، اما شما می‌توانید که برخی اقدامات احتیاطی را هم انجام دهید. هیچ پژوهشی به خطرات استفاده از دستگاه کپی در طول بارداری اشاره‌ای …

بیشتر بخوانید