کاتتر ورد با قرار گیری در محل درناژ شده‌ی آبسه‌ها و کیست‌های غدد بارتولن برای مدت زمان محدود مسیر فرعی برای درناژ دایمی آسینی مسدود شده مهیا می‌سازد و به این ترتیب از احتمال بالای عود این آبسه‌ها و کیست‌ها …

بیشتر بخوانید