سوزش ناحیه تناسلی :  واژن، مجرایی به طول چندین سانتیمتر در بخش درونی در دستگاه تناسلی زنانه است که مدخلی به بخش بیرونی دستگاه تناسلی (فَرْج) دارد. مهبل در آمیزش جنسی و زایمان کاربرد دارد. احساس سوزش در ناحیه تناسلی …

بیشتر بخوانید