سونوگرافی قلب جنین  یک سونوگرافی دقیق برای شناسایی و تشخیص تخصصی بیماری‌های قلبی قبل از زایمان انجام می‎شود؛متخصص سونوگرافی با هدف بررسی عملکرد دقیق تر، قلب جنین را مورد آنالیز قرار می‌دهد. سونوگرافی اکوی قلب جنین چیست؟ سونوگرافی اکو قلب …

بیشتر بخوانید