.واریانت امیکرون چه علایمی در کودکان ایجاد می کند ؟ عفونت‌های ناشی از ویروس کرونا در بین کودکان شدت کمتری دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش شیوع سویه بسیار مسری آن یعنی واریانت اومیکرون ، خطر ابتلاء به کووید …

بیشتر بخوانید