عمل هیسترکتومی توسط دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان عمل هیسترکتومی خانم مردانی عزیز که با موفقیت انجام شد. به دنبال میوم های بزرگ رحمی که باعث خونریزیهای غیرعادی میشد.   روش های مختلف جراحی برداشتن رحم بسته به میزان …

بیشتر بخوانید