غذاهایی که باعث ایجاد گاز و نفخ در بارداری می شوند: برخی غذاها می توانند موجب نفخ در برخی از زنان باردار شوند. -سبزیجاتی نظیر کلم، گل کلم، لوبیا، کلم بروکسل، پیاز، کنگر فرنگی و مارچوبه حاوی کربوهیدرات های غیر …

بیشتر بخوانید