انواع جراحی‌های زنان دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان انواع جراحی‌های زنان اصفهان میومکتومی میومکتومی، شامل جراحی خارج کردن فیبرومهای موجود در رحم، بدون نیاز به خارج کردن خود رحم، می‌شود. این عمل می‌تواند از طریق چندین تکنیک انجام‌پذیر است …

بیشتر بخوانید