خطرات احتمالی مصرف آموکسی سیلین در بارداری در بخش قبل به ملاحظات مصرف آموکسی سیلین در بارداری و عوارض آن پرداختیم در این بخش به خطرات احتمالی مصرف آموکسی سیلین در بارداری میپردازیم تا پایان همراه ما باشید. اگر یک …

بیشتر بخوانید


جلوگیری از مشکلات دندانی در بارداری در مطالب قبلی به اهمیت سلامت دهان و دندان در بارداری و چگونگی تاثیر بارداری بر سلامت دندان پرداختیم .در این بخش از سایت دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان چگونگی کمک به سلامت …

بیشتر بخوانید


جراحی توده ی بدخیم تخمدان توسط متخصص زنان اصفهان دکتر فهیمه ثابت جراحی توده ی بدخیم تخمدان در دختر 28 ساله،عمل موفقیت آمیزخارج کردن توده ی بدخیم تخمدان توده ی بدخیم تخمدان در دختر 28 ساله که عمل با موفقیت …

بیشتر بخوانید