سرطان رحم ، سرطان شایعی است که سیستم تولید مثلی بانوان را تحت تأثیر قرار می دهد. به سرطان رحم، سرطان اندومتر نیز گفته می شود. خون ریزی غیرطبیعی واژینال، شایع ترین علامت سرطان رحم است. هرگونه خون ریزی واژینال …

بیشتر بخوانید