کورتاژ اندومتری دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان برای تشخیص بیماری، پزشک می‌تواند از نوعی از کورتاژ به‌نام نمونه‌برداری اندومتری استفاده کند. این نمونه‌برداری در شرایط زیر انجام می‌گیرد: خونریزی غیرطبیعی رحم؛ خونریزی پس از قاعدگی؛ یافتن سلول‌های اندومتری غیرطبیعی …

بیشتر بخوانید