از خدمات تخصصی دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان معاینات دوره ای سرطان های زنان می باشد. معاینات دوره ای جهت تشخیص و پیشگیری سرطان های رحم و پستان  زنان باید معاینات دوره‌ای رحم و پستان را جدی بگیرند.  خودآزمایی …

بیشتر بخوانید