جراحی رادیکال هیسترکتومی سرطان دهانه رحم در خانم 38 که تحت جراحی رادیکال هیسترکتومی بسیار کامل و موفق قرار گرفت. متخصص زنان اصفهان مطالب خواندنی و پیشنهادی : شایع ترین توده رحم فیبروم رحمی دلایل ترشحات رنگی و غیر طبیعی …

بیشتر بخوانید
رحم میوماتوز (میوم های متعدد رحمی)در خانمی که خونریزی غیر طبیعی داشتند که با موفقیت انجام شد . مطالب پیشنهادی مرتبط :  جراحی واژینال برداشت میوم و پولیپ جراحی میومکتومی عمل جراحی هیستر کتومی (خروج رحم با میوم) عمل هیسترکتومی …

بیشتر بخوانید