پیکان تیر ویروس امیکرون به سمت کودکان است . دکتر فریبا ویسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خطرات سویه امیکرون کرونا برای کودکان، اظهار کرد: با توجه به اینکه واکسیناسیون کودکان علیه کرونا در کشورمان اخیرا …

بیشتر بخوانید


روش های درمان بیماری های عفونی بیماری های عفونی منتقله، رفتارهای بالقوه مخربی هستند که افراد به طور ارادی، یا بدون اطلاع از پیامدهای نامطلوب احتمالی آنها، دچار آن می شوند. بسیاری از بیماری های جنسی و یا عفونت های …

بیشتر بخوانید