پیکان تیر ویروس امیکرون به سمت کودکان است . دکتر فریبا ویسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خطرات سویه امیکرون کرونا برای کودکان، اظهار کرد: با توجه به اینکه واکسیناسیون کودکان علیه کرونا در کشورمان اخیرا …

بیشتر بخوانید