پیشگیری از کرونا در بارداری روش‌های پیشگیری از ویروس کرونا (کووید 19) در بارداری: 1-از تجمعات بپرهیزید. 2-با افراد بیمار تماس نزدیک نداشته باشید. 3-در خانه بمانید و بین خودتان و دیگران حداقل فاصله دو متری را رعایت کنید. 4-دستان …

بیشتر بخوانید