چسبندگی آندومتریوز چسبندگی آندومتریوز، نوارهای ضخیمی از بافت اسکار است که می تواند اندام ها را به هم متصل کند. چسبندگی زمانی ایجاد می شود که بافت در ناحیه لگن آسیب ببیند. آندومتریوزها، به عنوان بخشی از روند بهبود طبیعی …

بیشتر بخوانید