کورتاژ تشخیصی و درمانی در موارد خونریزی‌های غیر طبیعی رحمی و اختلال عملکرد هورمونی، درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می‌گیرد. اما در صورت پاسخ ندادن به درمان دارویی، جراحی کورتاژ تشخیصی مطرح می‌گردد. در این روش جراح …

بیشتر بخوانید