تست نیترازین

نیترازین: در این تست pH ترشحات واژن (که به طور طبیعی 6-5/4 است) اندازه گیری می شود؛ در صورت نشت مایع آمنیوتیک (با pH بین 3/7-1/7)، pH ترشحات واژن افزایش یافته و از 6 بیشتر می شود. این تست به طور کاذب در 4/17-5% موارد مثبت می شود که ناشی از وجود سرویسیت، واژینیت (ناشی از تریکوموناس و یا واژینوزیز باکتریال)، خون، مایع منی و آلودگی به ادرار قلیایی و یا محلول ضد عفونی است. میزان موارد منفی کاذب آن هم 9/12% و به علت نشت های طولانی مدت و بسیار کم مایع آمنیوتیک است. حساسیت و ویژگی آن به ترتیب 7/90% و 2/77% است.


دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه کنید.