ساعات کاری دکتر فهیمه ثابت تغییر کرد :

به منظور تعیین نوبت
لطفاً فقط در روزهای
یکشنبه دوشنبه سه شنبه
از ساعت ۱۰صبح الی ۱۵با شماره 09925747005
تماس حاصل فرمایید و درصورت عدم پاسخگویی لطفا پیامک دهید.

مراجعین محترم پس از حضور پیش بینی حداقل 2 ساعت زمان انتظار را در برنامه خود لحاظ فرمایید

اصفهان بیمارستان میلاد ورودی داروخانه طبقه 4