تفاوت پولیپ رحمی و فیبروئید

تفاوت پولیپ رحمی و فیبروئید : پولیپ در رحم، بافتی است که بیش از حد رشد کرده و از لایه ی مخاطی رحم شکل گرفته است. این بافت طی چرخه ی قاعدگی از رحم خارج می شود. بعد از یک دوره ی قاعدگی، لایهی داخلی رحم سریعا تحت تأثیر هورمون ها دوباره پولیپ را می سازد. پولیپ ها در نقاطی می رویند که رشد لایه ی مخاطی در آنها بیشتر است.

پولپ های رحمی یا بیضی شکل بوده و یا حالت ساقه ای دارند، آنها به خاطر پایه ی بزرگشان به حالت چسبیده روی دیواره ی رحم باقی می مانند.پولپهای رحمی یا بیضیشکل بوده و یا حالت ساقهای دارند، آنها به خاطر پایهی بزرگشان به حالت چسبیده روی دیوارهی رحم باقی میمانند. معمولا پولیپها در دوران پیشایائسگی یا پسایائسگی در زنان رخ میدهد. اگرچه پولیپها در داخل رحم قرار دارند، ممکن است بر سطح مجرای دهانهی رحم هم رشد کنند.

تفاوت پولیپ رحمی و فیبروئید | متخصص زنان اصفهان

تفاوت بارز بین این دو

تفاوت پولیپ رحمی و فیبروئید تفاوت بارز بین این دو این است که فیبروئیدها از بافتهای عضلانی و پولیپها از بافتهای مخاطی رحم ساخته شدهاند. پولیپها انعطافپذیر بوده و از جدار داخلی رحم نشأت میگیرند در حالیکه فیبروئیدها در داخل لایهی سفت عضلانی رحم رشد میکنند. پولیپ در رحم، بافتی است که بیش از حد رشد کرده و از لایه ی مخاطی رحم شکل گرفته است. این بافت طی چرخه ی قاعدگی از رحم خارج می شود. بعد از یک دوره ی قاعدگی، لایهی داخلی رحم سریعا تحت تأثیر هورمون ها دوباره پولیپ را می سازد.

پولیپ ها در نقاطی می رویند که رشد لایه ی مخاطی در آنها بیشتر است. پولپ های رحمی یا بیضی شکل بوده و یا حالت ساقه ای دارند، آنها به خاطر پایه ی بزرگشان به حالت چسبیده روی دیواره ی رحم باقی می مانند. معمولا پولیپ ها در دوران پیشایائسگی یا پسایائسگی در زنان رخ می دهد. اگرچه پولیپ ها در داخل رحم قرار دارند، ممکن است بر سطح مجرای دهانه ی رحم هم رشد کنند.

تفاوتهای بین پولیپ های رحمی و فیبروئیدها

تفاوت بارز بین این دو این است که فیبروئیدها از بافته ای عضلانی و پولیپ ها از بافتهای مخاطی رحم ساخته شده اند. پولیپ ها انعطاف پذیر بوده و از جدار داخلی رحم نشأت می گیرند در حالیکه فیبروئیدها در داخل لایه ی سفت عضلانی رحم رشد می کنند. پولیپ ها معمولا بسیار کوچک هستند یعنی از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر، در حالی که اندازه ی فیبروئیدها میتواند از چند میلیمتر تا اندازه ی یک هندوانه هم برسد.

علائم پولیپ های رحمی

– خونریزی نامنظم در دوران قاعدگی که مدت و شدت آن فرق می کند
– وجود لکه های خونی یا خونریزی کامل بین عادات ماهیانه
– ناباروری
– خونریزی واژنی بعد از یائسگی

علائم فیبروئید رحمی

– درد یا فشار لگنی
– دوره های قاعدگی شدید و طولانی
– بزرگ شدن شکم که ممکن است با بارداری اشتباه شود، و یا اضافه وزن
– فشار به مثانه که به نیاز دائم به ادرار، بی اختیاری و یا عدم توانایی در خالی کردن مثانه می انجامد

 


دکتر فهیمه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت مشاهده صفحه اینستاگرام دکتر فهیمه ثابت کلیک کنید.


بیشتر بخوانید :

آزمایشاتی برای بررسی احتمال زایمان زودرس

کولپوسکوپی به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

آیا میدانید عمل جراحی پرینورافی چیست؟

جراحی لابیاپلاستی و کاندیدای مناسب

مصرف فولیک اسید در بارداری

ویتامین‌ها و نقش آنها در باروری

گرید جفت چیست و انواع آن

پلاسنتا یا جفت چیست؟

زایمان زودرس و تولد نوزاد نارس