خانم ترابی عزیز ده روز بعد از زایمان آمدند دیدن ما در مطب، ممنونم از هدیه ای که زحمت کشیدند . 

 

مطالب پیشنهادی و خواندنی :