میوم و پولیپ داخل حفره رحم که از طریق واژینال خارج شد.

متخصص زنان اصفهان | جراحی واژینال برداشت میوم و پولیپ

با ما در تماس باشید .

مطالب خواندنی : 

متخصص زنان اصفهان