به دنیا آمدن نوزاد عزیزمون

خانم مدرس عزیز زحمت کشیدند و با پسر گلشون اومدن دیدن ما .

 

مطالب خواندنی دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان :