عمل تخمدان و رحم و برداشتن توده

بفنشه دختر گلم که پس از تشخیص کانسر تخمدان (سرطان تخمدان) تحت عمل تخمدان و رحم و برداشتن توده قرار گرفت و پس از گذاشتن چندین دوره شیمی درمانی در حال حاضر خوب می باشد و تمامی آزمایش ها و سونوگرافی ها خوب می باشد، و هر 3 ماه یکبار جهت ویزیت مراجعه می کند.

عمل تخمدان و رحم و برداشتن توده

دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.