عمل جراحی هیستر کتومی (خروج رحم با میوم)

بیمار خانم 50 ساله با خونریزی شدید و طولانی مدت و کم خونی شدید به دکتر مراجعه کرد و تحت عمل جراحی هیستر کتومی (خروج رحم با میوم) شد و در حال حاضر بیمار حال عمومی خوبی دارد.

عمل جراحی هیستر کتومی (خروج رحم با میوم)

دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.