عمل خروج رحم و جفت

خانم باردار به علت تهاجم بافت جفت به مثانه و خارج شدن رحم از یکی از شهرستان های استان اصفهان ( با توجه به پرخطر بودن عمل جراحی) به بیمارستان الزهرا اعزام شد و تحت عمل خروج رحم و جفت قرار گرفت و در حال حاضر حال مادر و جنین خوب می باشد.

دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.