روش های لابیاپلاستی

روش های مختلفی از نظر جراحی زیبایی برای لابیا پلاستی می توان بکار برد. هرچند بیشتر خانم ها خواهان کوچک کردن و فرم دادن در لابیاهای کوچک (مینور) خود هستند ولی طبق نظر دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان شاهد این هستیم که خانم ها خواهان کوچک  یا فرم دادن به لابیاماژور(بزرگ) نیز هستند که در اینجا پیشنهاد تزریق ژل یا چربی و با برداشتن پوست و عضله این ناحیه را پیشنهاد می کنند.

ناحیه ای که بیشتر جهت سفید کردن واژن خانم ها تقاضا می کنند همان ناحیه ی لابیاماژور(بزرگ) است. هرچند که در بعضی موارد شاهد این هستیم که با لیزر بیماران خواهان سفید کردن لابیاهای مینور(کوچک) نیز می باشند ولی باید  بدانیم این ناحیه برای سفید کردن واژن مناسب نیست. (لابیا مینور یا کوچک)

روش a لابیا پلاستی:

روش برداشتن لابیا به روش liner (خطی) که در این روش لابیاها به فرم خطی برداشته می شوند. در این روش جراحی بافت های اضافی در راستای لابیا را جدا می کنند و سپس فرم دلخواه را می دهد.

روشb لابیا پلاستی:

برداشتن لابیا به روش (wedge)که در این روش لابیادبه فرم مخروطی در وسط برداشته می شود. و آنچه باقی می ماند در وسط توسط جراح زیبایی زنان به هم پیوند زده می شود. در این روش بافی مثلثی برداشته شده جدا شده و سپس ترمیم های لازم انجام می شود.

متخصص زنان اصفهان | لابیا پلاستی و روش های درمانی

روشc لابیا پلاستی:

روش Re-epitheliazation که در این روش بخش مرکری (centeral)لبیا ها عمیق برداشته و جراحی می شود .و سپس فرم داده می شود روش و طریقه ی جراحی در هر فردبا توجه به آناتومی تفاوت می کند. و این کار باید به عهده پزشک جراح مربوطه گذاشته شود. بیشتر اوقات عمل جراحی با بی حسی ناحیه ای در یک ساعت انجام می شود.(همانگونه که گفتیم جراحی هم با لیزر و هم با تیغ جراحی (knife) قابل انجام است.) و هر سه روش را می توان هم بدون لیزر و هم با لیزر واژن انجام داد.

اما روش liner پرکاربرد تر بوه و دست جراح  بسیار باز است تا هنرمندانه با علم و آگاهی به مسیر عروق و اعصاب ناحیه ی لابیاها، این عمل را بسیار زیباتر و منظم تر انجام دهد مخصوصا اگر روش liner یا خطی با لیزر انجام شود چون درد و خونریزی کمتری به همراه دارد.