جراحی میوم بسیار بزرگ در دهانه رحم

میوم خیلی بزرگ در دهانه رحم خانم 50ساله که 2ماه قبل توسط جراح باز شده و به علت چسبندگی شدید توده خارج نشده بود که به خانم دکتر ثابت ارجاع داده شد و توسط ایشان جراحی کامل و موفقیت آمیز انجام شد.

بیشتر بدانید : 

 

دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان