پارگی رحم و خونریزی شدید

بیمار با سابقه 3 بار سزارین قبلی به علت پارگی رحم و خونریزی شدید و با حال عمومی بسیار بد و اورژانسی به بیمارستان الزهرا اعزام شد و توسط خانم دکتر ثابت جراحی شد و در حال حاضر بسیار خوب می باشد و حال مادر و نوزاد خوب می باشد.

دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه نمایید.