خروج کامل پولیپ رحمی با عمل هیستروسکوپی کورتاژ

پولیپ ­ رحمی زائده‌های متصل به دیوارهٔ داخلی رحم هستند که تا حفرهٔ رحمی گسترش می‌یابند. رشد بیش‌ازحد سلول‌های پوشش جدار رحم (آندومتر) منجر به ایجاد آن که اندومتریال نام دارند می‌شود. معمولاً این پولیپ ­ها سرطانی نیستند (خوش‌خیم ­اند)، بااین‌ حال ممکن است بعضی از آن‌ها سرطانی شوند. (پولیپ­های پیش سرطانی).

اندازهٔ نوع سرطانی از چند میلی‌متر (کوچک‌تر از دانه‌های کنجد) تا چند سانتی‌متر (به‌اندازهٔ توپ گلف یا بزرگ‌تر) متغیر است. آن‌ها به‌ وسیلهٔ پایه‌ای بزرگ یا کوچک به دیوارهٔ رحم متصل شده‌اند.

ممکن است یک یا چند پولیپ داشته باشید. آن‌ها معمولاً درون رحم هستند اما گاهی اوقات به دهانهٔ رحم و به سمت واژن حرکت می‌کنند. پولیپ های رحمی بیشتر در زنانی ایجاد می‌شوند که نزدیک به یائسگی هستند یا یائسه شده‌اند، بااین‌حال زنان جوان نیز ممکن است به آن مبتلا شوند.

متخصص زنان اصفهان | خروج کامل پولیپ رحمی با عمل هیستروسکوپی کورتاژ

بیشتر بدانید : 


صفحه رسمی دکتر فهیمه ثابت متخصص زنان اصفهان