کاتتر ورد با قرار گیری در محل درناژ شده‌ی آبسه‌ها و کیست‌های غدد بارتولن برای مدت زمان محدود مسیر فرعی برای درناژ دایمی آسینی مسدود شده مهیا می‌سازد و به این ترتیب از احتمال بالای عود این آبسه‌ها و کیست‌ها در بیماران جلوگیری کرده وکمک می‌کند بیماران در مدت زمان کوتاهی به زندگی عادی خود بازگردند.


دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه کنید.