کورتاژ اندوسرویکس

گاهی اوقات ناحیه ای که مورد تهاجم ویروس اچ پی وی قرار گرفته است به کمک سایر روش ها همانند کولپوسکوپی قابل مشاهده نمی باشد. به همین منظور وسیله مخصوصی را به داخل کانال دهانه رحم وارد کرده و ناحیه مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهند. به وسیله بیوپسی های انجام شده بافت مشکوک برداشته شده و برای بررسی های بیش تر به آزمایشگاه و لابراتوار ها فرستاده می شود.


دکتر فهمیه ثابت

متخصص زنان اصفهان

جهت کسب اطلاعات تماس به بخش تماس سایت مراجعه کنید.